intacc is een adviesgroep die bedrijven begeleidt in het realiseren van hun ambitie om een winstgevende en groeiende onderneming uit te bouwen.  

Het formuleren van sterke visies en het ontwikkelen van resultaatgerichte strategieën zijn onze specialiteit.

We zijn op twee fronten actief die nauw bij mekaar aansluiten, en dezelfde focus hebben, namelijk het verbeteren van het financieel resultaat van uw onderneming.

  • BUSINESS & STRATEGY adviseert op het vlak van strategisch management. We hebben ons gespecialiseerd in bedrijfsanalyse, strategieontwikkeling en de toepassing hiervan. We ontwerpen strategische businessmodellen op maat, vertalen deze naar bedrijfsprocessen en zorgen voor implementatieondersteuning. Door een integratie met het financieel plan bezorgen we een bruikbare strategische meerjarenplanning.
  • FINANCE levert professionele begeleiding en coördinatie van het financieel beleid. We zorgen voor een optimale financiële en administratieve organisatie, en ontwikkelen betrouwbare, zinvolle managementrapporten die de link leggen naar uw strategie. Wij dragen bij tot een verhoogde rendabiliteit door beter beheer van het werkkapitaal, kostenreductieprogramma’s, efficiënter maken van bedrijfsprocessen, en de rendabiliteit van producten, diensten en klanten te verhogen.

Waarin onderscheiden we ons van andere consultancybedrijven ?

  • We zijn gericht op snelle en duidelijk meetbare resultaten.
  • We zoeken altijd naar pragmatische oplossingen, op maat van uw bedrijf.
  • We engageren ons om voor onze klanten hun doelstellingen en beoogde resultaten te formuleren. Om elke opdracht nauwgezet op te volgen via een stap-voor-stap aanpak. Om een planning op te maken met realistische deadlines en sluitende budgettering. Om de geleverde prestaties en de behaalde resultaten eerlijk te evalueren. Om samen met onze klanten tevreden te kunnen terugblikken, en hoopvol vooruit te kijken.
  • We wensen een boeiend partnership uit te bouwen op lange termijn.